TÍCH PHẬT VÀ BỒ TÁT

Thất Bại Lớn Nhất Của Đời Người Là Tự Đại
PREV   1 2   NEXT→

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Nghi Lễ công phu chiều Kinh Sách
܀ Canh khoai mỡ Ẩm Thực Chay
܀ Mất mẹ Thơ Thiền
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2009 (đợt 2) Hoạt Động Từ Thiện
܀ Đại lễ Vu Lan 2014 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Bì chay Ẩm Thực Chay
܀ Ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẽ đẹp của Phật Thích Ca Kinh Sách
܀ Dưa muối xào trứng Ẩm Thực Chay
܀ Canh nui Ẩm Thực Chay
܀ Trị biến chứng tiểu đường Y Học Đông Tây


Tu là tìm Bản Lai Diện Mục. Pháp môn mà ta cần tu tập chính là tâm Pháp.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ