TÍCH PHẬT VÀ BỒ TÁT

Ngu Dốt Lớn Nhất Của Đời Người Là Dối Trá
PREV   1 2   NEXT→

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Nét Cọ Cuộc Đời Thơ Thiền
܀ Đại lễ vía đức Quán Thế Âm 2009 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Trị phong thấp Y Học Đông Tây
܀ Hủ tiếu mì Ẩm Thực Chay
܀ Lịch sử Tam Tạng kinh điển Kinh Sách
܀ Xử trí khi trẻ chảy máu cam Y Học Đông Tây
܀ Bún xào Ẩm Thực Chay
܀ Kinh nhật hành (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền
܀ Chả giò Ẩm Thực Chay


Người con Phật quyết chí đi vào đại lộ giải thoát, ra khỏi vô minh phiền não.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ