Đại Đức Thích Trí Huệ thế danh Trần Minh Á sinh ngày 25 tháng 03 năm 1971. Quê ở Cà Mau, tốt nghiệp đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh. Kỹ sư Xây Dựng.
Email: trihuehp@yahoo.com.vn


Khi cái tâm sợ hãi đã ngự trị thì làm gì có tâm an định.