Đại Đức Thích Trí Huệ thế danh Trần Minh Á sinh ngày 25 tháng 03 năm 1971. Quê ở Cà Mau, tốt nghiệp đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh. Kỹ sư Xây Dựng.
Email: trihuehp@yahoo.com.vn


Là Phật tử quyết tâm buông bỏ thị phi phải quấy để thân tâm thanh tịnh.Ông cụ
LÝ PHI
Pháp danh: ???

Sanh ngày: ???
Từ trần ngày 04 tháng 05 năm 2014
(Nhằm ngày 06 tháng 04 Giáp Ngọ)
Tại Sài Gòn, VIỆT NAM

Hưởng thọ 94 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh chị Lý Thành. Nguyện cầu hương linh ông cụ sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ