Đại Đức Thích Trí Huệ thế danh Trần Minh Á sinh ngày 25 tháng 03 năm 1971. Quê ở Cà Mau, tốt nghiệp đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh. Kỹ sư Xây Dựng.
Email: trihuehp@yahoo.com.vn


Không có cái gì không làm được, chỉ sợ mình không quyết chí làm mà thôi.