Đại Đức Thích Trí Huệ thế danh Trần Minh Á sinh ngày 25 tháng 03 năm 1971. Quê ở Cà Mau, tốt nghiệp đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh. Kỹ sư Xây Dựng.
Email: trihuehp@yahoo.com.vn


Hành động của ta như thế nào, nó sẽ đưa ta đi đến kết quả như thế ấy.anh
Nguyễn Văn SInh
Pháp danh Nguyên Thành

Sanh ngày 1 tháng 6 năm 1962
Từ trần ngày 07 tháng 12 năm 2014
(Nhằm ngày 16 tháng 10 Giáp Ngọ)
Tại Grand River Hospital

Hưởng thọ 53 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh chị Đào. Nguyện cầu hương linh anh Sinh sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ