Đại đức Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì Tu Viện Trúc Lâm năm 2006 và Tu Viện Tây Thiên (Canada). Email: info@truclam.ca ĐT: (780) 471-1093 Fax: (780) 471-5394.
Tu Viện Trúc Lâm: 11328-97 ST. Edmonton, AB. T5G-1X4 CANADA.


Vượt lên khỏi đam mê ái nhiễm thấp hèn như những đóa sen vượt lên từ trong bùn.Ông cụ
LÝ PHI
Pháp danh: ???

Sanh ngày: ???
Từ trần ngày 04 tháng 05 năm 2014
(Nhằm ngày 06 tháng 04 Giáp Ngọ)
Tại Sài Gòn, VIỆT NAM

Hưởng thọ 94 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh chị Lý Thành. Nguyện cầu hương linh ông cụ sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ