Đại đức Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì Tu Viện Trúc Lâm năm 2006 và Tu Viện Tây Thiên (Canada). Email: info@truclam.ca ĐT: (780) 471-1093 Fax: (780) 471-5394.
Tu Viện Trúc Lâm: 11328-97 ST. Edmonton, AB. T5G-1X4 CANADA.


Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh.anh
Nguyễn Văn SInh
Pháp danh Nguyên Thành

Sanh ngày 1 tháng 6 năm 1962
Từ trần ngày 07 tháng 12 năm 2014
(Nhằm ngày 16 tháng 10 Giáp Ngọ)
Tại Grand River Hospital

Hưởng thọ 53 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh chị Đào. Nguyện cầu hương linh anh Sinh sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ