Kinh Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya

Ngu Dốt Lớn Nhất Của Đời Người Là Dối Trá
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch

Giới thiệu:

Kinh Anguttara Nikàya, dịch là Kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trong năm bộ kinh tạng Pali: Dìgha Nikàya (Kinh Trường Bộ), Majjhima Nikàya (Kinh Trung Bộ), Samyutta Nikàya (Kinh Tương Ưng Bộ), Anguttara Nikàya (Kinh Tăng Chi Bộ), và Khuddaka Nikàya (Kinh Tiểu Bộ).

Bộ kinh nầy được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang Việt ngữ năm 1976-1977, và được Viện Phật Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, ấn hành năm 1980-1981. Trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được hiệu đính thành 4 tập và tái bản năm 1996, qua số thứ tự 21, 22, 23, và 24.

Kinh Tăng Chi Bộ là một bộ kinh được sắp theo pháp số, từ một pháp đến mười một pháp, phân thành 11 chương (nipàtas). Mỗi chương lại chia thành nhiều phẩm (vaggas). Chương Một Pháp (Ekaka Nipàta) gồm các kinh đề cập đến một pháp. Chương Hai Pháp (Duka Nipàta) gồm các kinh có liên quan đến hai pháp, v.v... và tuần tự như thế đến Chương Mười Một Pháp (Ekàdasaka Nipata) gồm các kinh có đề cập đến 11 pháp. Tổng cộng số kinh được ghi nhận là 2,308 bài kinh, nhưng con số này không thống nhất vì số kinh phân biệt không được rõ ràng, và có học giả tính theo số đoạn, tổng cộng là 7,557.

Kinh Tăng Chi Bộ của tạng Pali có bộ chữ Hán tương đương là Kinh Tăng Nhất A-hàm (Ekottara-Agama) do ngài Tăng-già Ðề-bà (Sanghadeva) dịch từ bộ chữ Sanskrit năm 397 TL, trong đời nhà Tiền Tần, và đã được quí ngài Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Thanh Từ dịch sang Việt văn (Ðại tạng kinh Việt Nam, số 25, 26, 27).

 1. Chương Một Pháp
 2. Chương Hai Pháp
 3. Chương Ba Pháp
 4. Chương Bốn Pháp
 5. Chương Năm Pháp
 6. Chương Sáu Pháp
 7. Chương Bảy Pháp
 8. Chương Tám Pháp
 9. Chương Chín Pháp
 10. Chương Mười Pháp
 11. Chương Mười Một Pháp
(Bình Anson, tháng 09-2000)

Các bài trích giảng

+ Giới thiệu Chương Bốn Pháp. - HT Thích Minh Châu.

+ Giới thiệu Chương Năm Pháp và Sáu Pháp. - HT Thích Minh Châu.

+ Bốn pháp đưa đến hạnh phúc. - HT Thích Minh Châu.

+ Đạo lý. - HT Thích Thiện Châu.

+ Các vị Đại đệ tử của Đức Phật. - Bình Anson.

Chân thành cám ơn Ðại đức Thích Giác Ðồng, anh Hứa Dân Cường, và nhóm Phật tử Vạn Hạnh đã có thiện tâm giúp tổ chức đánh máy vi tính.

Tk Hộ Giới, Bình Anson, Trương Đình Hiếu, và Tâm Bửu dò soát và hiệu đính.


 ۞ Các bài khác ۞
܀ Sinh hoạt thiếu nhi 2008 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Trị mề đay Y Học Đông Tây
܀ Bò bía Ẩm Thực Chay
܀ Kính mừng Phật đản Thơ Thiền
܀ Trị hôi miệng Y Học Đông Tây
܀ Canh chua Ẩm Thực Chay
܀ Chùa Viên Quang tặng quà cho bệnh nhân nghèo Xuân Canh Dần Hoạt Động Từ Thiện
܀ Tàu hủ kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Còn Đâu Thơ Thiền
܀ Cá kho Bồ Đề Ẩm Thực Chay


Vì quá tham trong của cải nên người đã tự giết lấy mình.