KINH SÁCH

Kẻ Thù Lớn Nhất Của Đời Người Là Chính Mình
PREV   1 2   NEXT→

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2009 (đợt 1) Hoạt Động Từ Thiện
܀ Tần Bà Sa La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Giấc Mơ Sông Hằng Thơ Thiền
܀ Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Mất mẹ Thơ Thiền
܀ Như lòng Bụt thương Thơ Thiền
܀ Chả lụa kho thơm Ẩm Thực Chay
܀ Trị biến chứng tiểu đường Y Học Đông Tây
܀ Tích pháp cú Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Trị mụn nhọt Y Học Đông Tây


Nhà nên lợp vào lúc trời chưa mưa, Phật tử nên tu lúc hãy còn trẻ minh mẫn.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ