KINH SÁCH

Phá Sản Lớn Nhất Của Đời Người Là Tuyệt Vọng
PREV   1 2   NEXT→

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Soi lòng Thơ Thiền
܀ Hoa rụng sân chùa Thơ Thiền
܀ Năm pháp tu Thơ Thiền
܀ Da Du Đà La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tu đi kẻo trể lỡ xuân thì Thơ Thiền
܀ Canh khoai mỡ Ẩm Thực Chay
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2009 (đợt 1) Hoạt Động Từ Thiện
܀ Như lòng Bụt thương Thơ Thiền
܀ Tàu hủ chiên hành Ẩm Thực Chay
܀ Đêm giao thừa và xổ số 2014 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự


Là Phật tử thì phải luôn tu tâm, sửa tánh và hướng thượng.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ