۞ Các bài khác ۞
܀ Giấc Mơ Sông Hằng Thơ Thiền
܀ Phật Tử phát tâm cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Việt Nam 2013 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Canh bạch quả nấm hương táo đỏ Ẩm Thực Chay
܀ Trị bạc và rụng tóc Y Học Đông Tây
܀ Trị cảm sốt Y Học Đông Tây
܀ Tôi thấy Phật Thơ Thiền
܀ Trong tầm tay Thơ Thiền
܀ Bún xào Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tàu hủ chiên hành Ẩm Thực Chay


Là Phật tử thì phải luôn tinh tấn, phục thiện, thức tỉnh, nhẫn nhục và trí huệ.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ