۞ Các bài khác ۞
܀ Canh bạch quả nấm hương táo đỏ Ẩm Thực Chay
܀ Thập tam Tổ Sư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bò bía Ẩm Thực Chay
܀ Kinh cho người bệnh Kinh Sách
܀ Bún xào Ẩm Thực Chay
܀ Còn Đâu Thơ Thiền
܀ Chữa bệnh tiểu đường bằng trái đậu bắp Y Học Đông Tây
܀ Đạo đức Thơ Thiền
܀ Lịch sử Tam Tạng kinh điển Kinh Sách
܀ Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và đặc điểm của Kinh tạng Nikàya Kinh Sách


Là Phật tử thì không còn kẻ thù, nếu có, thì chúng là tham, sân, si mà thôi.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ