۞ Các bài khác ۞
܀ Sự tích Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Chữa suy nhược cơ thể Y Học Đông Tây
܀ Tàu hủ Ẩm Thực Chay
܀ Nhớ mẹ Thơ Thiền
܀ Thực Tập Thiền Quán (Thiền Minh Sát) Kinh Sách
܀ Canh chua Thái Ẩm Thực Chay
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền
܀ Nghi thức tụng niệm Kinh Sách
܀ Trị biến chứng tiểu đường Y Học Đông Tây
܀ Lịch sử Tam Tạng kinh điển Kinh Sách


Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ