۞ Các bài khác ۞
܀ Da Du Đà La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Chả lụa kho thơm Ẩm Thực Chay
܀ Cơm chiên Dương Châu Ẩm Thực Chay
܀ Phật Tử phát tâm cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Việt Nam 2013 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ động đất ở Haiti 2010 Hoạt Động Từ Thiện
܀ La Hầu La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Dưa muối xào trứng Ẩm Thực Chay
܀ Kinh Nhựt hành của người tại gia tu Phật Kinh Sách
܀ Tàu hủ chiên với nấm xào rau Ẩm Thực Chay
܀ Tàu hủ ky quay Ẩm Thực Chay


Nhà nên lợp vào lúc trời chưa mưa, Phật tử nên tu lúc hãy còn trẻ minh mẫn.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ