۞ Các bài khác ۞
܀ Phút Nhiệm Mầu Thơ Thiền
܀ Tàu hủ ky quay Ẩm Thực Chay
܀ Phật Tử phát tâm cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Việt Nam 2013 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Kinh Tiểu Bộ Kinh Sách
܀ Bông hẹ xào Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Chuẩn Đề Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Kinh nhật tụng của cư sỉ Kinh Sách
܀ Xa Nặc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Giấc Mơ Sông Hằng Thơ Thiền
܀ Sự tích Phật Hoàng Trần Nhân Tông Tích Phật Và Bồ Tát


Việc làm đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ