۞ Các bài khác ۞
܀ Tự tri Thơ Thiền
܀ Chả giò Ẩm Thực Chay
܀ Chả chưng Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tàu hủ Ẩm Thực Chay
܀ Cho bỏ lúc trăm năm Thơ Thiền
܀ Thập đại đệ tử của Phật Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bông hẹ xào Ẩm Thực Chay
܀ Lịch sử Tam Tạng kinh điển Kinh Sách


Khi cái tâm sợ hãi đã ngự trị thì làm gì có tâm an định.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ