۞ Các bài khác ۞
܀ Trị đau dạ dày tá tràng Y Học Đông Tây
܀ Da Du Đà La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tì Xá Khư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Chả lụa kho thơm Ẩm Thực Chay
܀ Tàu hủ ky quay Ẩm Thực Chay
܀ Bình minh trên Thiền thất Thơ Thiền
܀ Sự tích Đường Huyền Trang Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Giấc Mơ Sông Hằng Thơ Thiền
܀ Súp măng tây cua biển Ẩm Thực Chay
܀ Sống Thiền hành Thơ Thiền


Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ