۞ Các bài khác ۞
܀ Sự tích Đường Huyền Trang Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Há cảo Ẩm Thực Chay
܀ Canh chua Thái Ẩm Thực Chay
܀ Trị cảm sốt Y Học Đông Tây
܀ Giới thiệu pháp thiền nguyên thủy của Đức Phật Kinh Sách
܀ Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Như lòng Bụt thương Thơ Thiền
܀ Nấm trai kho xả Ẩm Thực Chay
܀ Nghi Lễ công phu chiều Kinh Sách
܀ Chả lụa kho thơm Ẩm Thực Chay


Người con Phật chỉ luôn thấy lỗi của mình, chứ không thấy lỗi của người
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ