۞ Các bài khác ۞
܀ Nghi Thức thọ Tam quy, Ngũ giới và Bát quan trai giới Kinh Sách
܀ Lợi ích của Thiền Hành Kinh Sách
܀ Phút Nhiệm Mầu Thơ Thiền
܀ Có hề chi Thơ Thiền
܀ Mười hai đại nguyện của Phật Dược Sư Kinh Sách
܀ Nhớ mẹ Thơ Thiền
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2009 (đợt 1) Hoạt Động Từ Thiện
܀ Cơm tấm bì chả Ẩm Thực Chay
܀ Canh bạch quả nấm hương táo đỏ Ẩm Thực Chay
܀ Da Xá Tích Phật Và Bồ Tát


Chỉ cần một niệm tham khởi lên thì vẫn còn luân hồi sanh tử.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ