۞ Các bài khác ۞
܀ Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Kính mừng Phật đản Thơ Thiền
܀ Dưa muối kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Căn bản pháp hành Thiền Kinh Sách
܀ Xử trí khi trẻ chảy máu cam Y Học Đông Tây
܀ Nghi Thức thọ Tam quy, Ngũ giới và Bát quan trai giới Kinh Sách
܀ Bún xào Ẩm Thực Chay
܀ Súp chua cay Ẩm Thực Chay
܀ Cơm tấm bì chả Ẩm Thực Chay


Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ